Friday 16 July 2021

JINGGA13 KUALA SELANGOR BERSAMA YAYASAN AMAN DAN YAYASAN FOOD BANK MALAYSIA SUMBANG BARANGAN MAKANAN KEPADA 120 FAMILI DI BESTARI JAYA

13 Julai 2021 , Yayasan Aman dan Yayasan Food Bank Malaysia telah mengamanahkan Jingga 13 Kuala Selangor menerima dan menyampaikan sumbangan barang makanan asas kepada penduduk Bestari Jaya.

Jingga13 Kuala Selangor di bawah Koordinatornya Komrad Gobu telah mengagihkan sumbangan barangan makanan tersebut kepada 120 famili yang tertekan dan terkesan PKP.

Terima kasih Yayasan Aman dan Yayasan Food Bank Malaysia yang prihatin terhadap kesengsaraan rakyat khususnya rakyat di Kuala Selangor.