Thursday 29 April 2021

SHAHRIL KOORDINATOR JINGGA13 PAHANG BARU

Sdr Shahril  Koordinator Jingga13 Kuantan dengan ini dilantik sebagai Koordinator Jingga13 Negeri Pahang yang baru berkuatkuasa hari ini 29 April 2021 bagi mengantukaan Sdr Razali A.Bakar yang telah melepaskn jawatan secara sukarela . 

Jingga13 Malaysia merakamkan jutaan terima kasih atas jasa dan sumbangan beliau kepada Jingga13 Malaysia khususnya negeri Pahang selama inj. Semoga Allah membalas jua .