Thursday 13 February 2020

Shah Kesuma hadir SHARED (Sekolah Hubungan Antarabangsa, Ekonomi dan Diplomasi)

Shah Kesuma Jaya  Koodinator Jingga13 Melaka telah menghadiri SHARED (Sekolah Hubungan Antarabangsa, Ekonomi dan Diplomasi) pada 7-9hb Feb di Shah's Village Hotel, Petaling Jaya anjuran Diwan Reformasi.