Friday 22 May 2020

KOMRAD AFFENDI ABAS DAPAT BUAH TANGAN DARIPADA JINGGA13 KLUANG


Komrad Affendi Abas , Koordinator Panatia Page Jingga13 Malaysia sewaktu kunjungna beliau ke Kluang atas urusan kerja menerima sumbangan daripada Jingga13 Kluang yang disampaikan oleh Koordinator Jingga13 Kluang,  Komrad Jaafar Matik.