Friday 7 May 2021

Pesan Cip tentang muafakat ... Semua komrad hayatilah......

 Muafakat itu .. Berkat .. Kekitaan yang erat ... Tiada yang berat . Hati kena bersih .. Tak boleh berkarat ...Tiada suuk zhan (buruk sangka) ..  Kena husnul zhan (baik sangka).. Kena membantu ..  Bukan menbatu ... Nak muafakat kena bercakap ... Jangan membisu tidak terungkap... Tiada dengki ... Apa lagi busuk hati ... Jangan fitnah .. Nanti punah ...  Cakap muafakat ..  Tapi tak ikat ... Pasti terungkai ..jadi berkecai ... Berkat muafakat kita jadi kuat ... Bersatu teguh..  Takkan roboh ... Berat sama dipikul ... Yang ringan sama dijinjing.. Hati gajah sama kita lapah ... Hati kuman sama dicecah.... Bulat air kerana pembentung... Bulat jingga13 kerana M.U.A.F.A.K.AT !