Monday 31 May 2021

CIKGU ZAID KOORDINATOR JINGGA13 PENGERANG

Komrad Zaid Ahmad , 41 tahun seorang guru dilantik sebagai Koordinator Jingga13 Pengerang . Minat beliau kepada kerja-kerja kebajikan khususnya membantu golongan asnaf dan fakir miskin mendorong beliau menubuhkan Jingga13 Pengerang . 

Beliau yang sudah berumah tangga telah mula mengerakkan Jingga13 Pengerang bergerak aktif di Program Jejak Asnaf Ramadhan . 

Semoga Komrad Cikgu Zaid akan terus bergerak aktif membantu golongan asnaf dan fakir miskin . Semoga Allah membalas segala kerja ikhlas kita .